Logitech Online Store - Myyntiehdot

Finland Version 6.0

Kestää Ajantasaistaa 22. 2.11.2009

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1.
TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

1.1.
Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(”Tuotteet”) ja palveluiden (”Palvelut”) ostoihin, joita tarjotaan tämän www-sivuston (”Sivusto”) kautta. Näissä sopimusehdoissa ”me” ja ”meidän” tarkoittaa myyjänä toimivaa yritystä Digital River Ireland Ltd., ja ”sinä” asiakasta.

1.2.
Tekemällä tilauksen tämän sivuston kautta, hyväksyt noudattamaan näitä sopimusehtoja. Jos olet kuluttajan asemassa, nämä sopimusehdot eivät vaikuta sinulla kuluttajana oleviin lakiin perustuviin oikeuksiin.
 
1.3.
Kuluttajana sinulla on lakisääteinen palautusoikeus tilaamiisi tuotteisiin:

1.3.1.
Sinun on ilmoitettava tuotteen palauttamisesta 14 kalenteripäivän sisällä tuotteen toimituksesta.
1.3.2.
Sinun on ilmoitettava palvelun peruuttamisesta 14 kalenteripäivän sisällä palvelun vastaanottamisesta.

1.4.
Et voi kuitenkaan palauttaa:

1.4.1.
Palveluja, jos ne tilatessasi alkavat suostumuksellasi ennen kuin palautusoikeutta koskeva aika päättyy.
1.4.2.
Tilaamaasi ohjelmistoa, jos avaat paketoituna toimitetun ohjelmiston pakkauksen tai käytät ohjelmistoa.
1.4.3.
Tilaustyönä tehtyä tai tarpeidenne mukaisesti tilauksestanne muutettua tuotetta.

1.5.
Jos haluat käyttää palautusoikeuttasi ja palauttaa tuotteen tai peruuttaa palvelun, sinun on tehtävä kirjallinen (myös faksi tai e-mail) palautusilmoitus osoitteeseen:

General Manager,
Digital River Ireland Ltd.

Faksinumero: + 353 61 230 001
Sähköpostiosoite: cancellation_eu@digitalriver.com.

Palautusilmoitus katsotaan vastaanotetuksi toimituspäivänä, jos se toimitetaan henkilökohtaisesti yllä olevaan osoitteeseen, postituspäivänä (jos toimitetaan postitse), faksin lähettämispäivänä (jos toimitetaan faksitse) tai sähköpostin lähetyspäivänä (jos toimitetaan edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen).

1.6.
Edellä mainittua palautusoikeutta käyttäessäsi tuotteet on palautettava meille vahingoittumattomina. Tuotteet on palautettava joko meille tai ilmoittamallemme taholle tai luovutettava ne noudettavaksi (pyytämällämme tavalla). Hyvitämme maksamasi hinnan 30 päivän kuluessa palautusilmoituksen jälkeen.
1.7.
Edellä mainittuja ehtoja noudatetaan soveltuvien palautusoikeutta koskevien periaatteiden ja jäljempänä mainittujen oikeuksien lisäksi. Jos haluat saada lisätietoa oikeuksistasi, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.
2.
Tarjous, vastaanottoilmoitus ja hyväksyminen

2.1
Tällä sivustolla olevat tuotteiden hinnat, määrät ja kuvaukset riippuvat tuotteiden saatavuudesta. Niiden ilmoittaminen sivustolla ei muodosta tarjousta ja ne voidaan poistaa tai muuttaa milloin tahansa ennen kuin annamme hyväksymisen tilaukselle (kuten jäljempänä ilmoitetaan).
2.2
Teemme parhaamme, jotta sivustolla esiintyvät tuotteet ovat saatavilla. Emme kuitenkaan pysty takaamaan, että tuotteet ovat varastossa tai heti saatavilla tilausta tehdessäsi. Tarjouksesi voidaan hylätä (ilman vastuuta), jos emme pysty prosessoimaan tilaustasi. Palautamme sinulle toimittamattomista tuotteista mahdollisesti maksamasi hinnan.
2.3
Tilauksen tekeminen tarkoittaa, että teet meille tarjouksen sellaisten tuotteiden ostosta, jotka olet valinnut näiden sopimusehtojen puitteissa. Tilaus tulee voimaan, kun olemme hyväksyneet tarjouksesi.
2.4
Ennen edellä mainittua hyväksyntäämme, voit saada automaattisen sähköpostivahvistuksen koskien tarjoustasi. Ota huomioon, että automaattinen vahvistus ei ole virallinen hyväksyntä tarjouksestasi.
2.5
Tarjouksen hyväksyminen tulee voimaan, kun olemme nimenomaisesti hyväksyneet tarjouksen toimittamalla tilauksesi/aloittamalla palvelun tuottamisen ja olemme hyväksyneet luottokorttinne tai muun maksutavan (”hyväksyminen”).
2.6
Voimme säilyttää tiedot saaduista tilauksista, vastaanottoilmoituksista ja hyväksymisistä sekä muista sopimustallenteista kohtuullisen ajan hyväksymisen jälkeen. Voit pyytää kirjallisella hakemuksella kopiot tallenteista. Huolehdi kuitenkin, että tulostat itsellesi kaikki mahdolliset asiakirjat sekä nämä sopimusehdot.
3.
Asiakkaan velvollisuudet

3.1
Voidaksemme toimittaa tilauksesi, on sinun vastuullasi, että antamasi tiedot ovat ajanmukaisesti oikeat ja riittävät. Sinun on myös oltava oikeustoimikelpoinen tekemään sopimus.
3.2
Olet vastuussa tietojesi ylläpidosta ja täsmällisestä päivittämisestä sekä siitä, ettei kukaan pääse käyttämään tietojasi. Olet myös vastuussa siitä, ettei kukaan muu pääse käyttämään sivuston käyttöön oikeuttavaa henkilökohtaista salasanaasi.
3.3
Jollei toisin ole sovittu tai määrätty, tuotteiden ja palveluiden takuuehdot soveltuvat ainoastaan sinuun ja ne edellyttävät, että sinä olet tuotteiden ja palveluiden käyttäjä etkä tuotteiden ja palveluiden jälleenmyyjä.
3.4
Sinun ei tule antaa takuuta, sitoumuksia tai sitoutua muihin velvollisuuksiin meidän tai tuotteen valmistajan, lisensioijan tai toimittajan puolesta, ellemme ole antaneet tästä nimenomaista suostumusta.
4.
4 Hinnat ja maksuehdot (Huomautus: Emme pysty varmistamaan hintoja ennen tilauksesi hyväksymistä)

4.1
Tuotteiden hinnat ovat lähettämis- tai toimittamishetken mukaiset, jollei toisin ole sovittu. Sivustolla tai vastaanottoilmoituksessa voidaan viitata hintoihin, mutta virallinen/lopullinen hinta ristiriitatilanteessa on hyväksymisessä ilmoitettu hinta.
4.2
Hinnat (jollei toisin ole ilmoitettu) ovat sivustolla ilmenevänä valuuttana ja pysyvät voimassa 30 päivää.
4.3
Ennen hyväksymistämme pidätämme oikeuden peruuttaa alennuksen ja/tai muuttaa hintoja otettaessa huomioon kustannusten nousu mukaan lukien (ilman rajausta) materiaali-, kuljetus- ja työvoimakustannukset tai verokustannukset ja vaihtelut valuuttakursseissa. Pidätämme myös oikeuden ilmoittaa mahdollisista virheistä tuoteselostuksissa tai hinnoitteluvirheistä ennen tuotteen toimittamista. Siinä tapauksessa, että haluat jatkaa tilauksen toteuttamista, hyväksyt tuotteen tai palvelun tarkistetun tuoteselostuksen tai korjatun hinnan mukaisena.
4.4
Sivustolla on ilmoitettu alueet, johon toimitamme (”toimitusalue”). Ellei muuta ole ilmoitettu, ilmoitettuihin hintoihin soveltuvat seuraava seikat:

4.4.1
Hinnat eivät sisällä toimituskustannuksia toimitusalueelle (kustannukset ilmenevät sivustolta)
4.4.2
Hintoihin sisältyy ALV ja muut verokustannukset tai tullimaksut.

Sitoudut maksamaan tuotteiden toimituskustannukset, jotka olemme määritelleet ostopaikassa.
4.5
Lasku on maksettava ennen toimitusta ja sivustolla ilmaistulla maksutavalla (muu maksutapa ei ole mahdollinen ilman meidän etukäteistä suostumustamme).
4.6
Jollei näissä sopimusehdoissa tai muualla sivustossa muuta ole ilmaistu, maksu on suoritettava kokonaisuudessaan huolimatta väitteistä koskien puutteellista toimitusta tai mahdollisia virheitä.
4.7
Veloitamme luotto- tai maksukorttia, kun tuote on lähetetty tai palvelu aloitettu. Pidätämme oikeuden varmentaa luotto- tai maksukorttimaksut ennen tilauksen hyväksymistä.
4.8
Jos käytetään erillistä laskua, lasku on maksettava 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja, erääntyvät myös muut tuotteista ja palveluista laskutettavat vielä erääntymättömät saatavat heti maksettavaksi.
4.9
Sinulla ei ole oikeutta käyttää kuittausoikeutta ilman kirjallista hyväksyntäämme. Voimme myös ryhtyä toimenpiteisiin maksun suhteen, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, huolimatta siitä, onko tuotteen omistusoikeus siirtynyt asiakkaalle.
4.10
Myönnettyä maksuajan pidennystä voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa. Maksun viivästyessä meillä on oikeus periä viivästyneistä maksuista korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien (riippumatta siitä tapahtuuko se ennen vai jälkeen tuomion antamisen). Lisäksi olemme oikeutettuja perimään viivästyneen laskun perimisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. .
5.
Sopimuksen irtisanominen

5.1
Jos sinut on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut sinut maksukyvyttömäksi tai sinut on asetettu selvitystilaan tai sinun kohdalla on vireillä joku muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely, ja katsomme, että on todennäköistä, että olet kyvytön hoitamaan laskujasi eräpäivään mennessä, tai et ole maksanut laskujasi eräpäivään mennessä, taikka et ole täyttänyt sopimusvelvoitteitasi, olemme oikeutettuja:

5.1.1
pysäyttämään tuotteiden toimituksen; ja/tai

5.1.2
pidättäytymään tulevista toimituksista; ja/tai

5.1.3
keskeyttämään tai pysäyttämään palveluiden toimituksen; ja/tai

5.1.4
irtisanomaan kirjallisella ilmoituksella tilauksesi ja muut sopimukset.

6.
Tuotteiden toimitus ja vaaranvastuun siirtyminen

6.1
Sivustolla, vastaanottoilmoituksessa, hyväksymisessä tai muualla ilmoitetut toimitusajat ovat ainoastaan arvioita. Saavutamme ilmoitetut toimitusajat, mutta emme sitoudu siihen, että tuotteet toimitetaan ja/tai palvelu aloitetaan tiettynä ajankohtana. Rajaamme myös vastuumme mahdollisista viivästyksistä niissä rajoissa, jotka ovat mahdollisia sovellettavan lain mukaisesti.
6.2
Tuotteet toimitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen (”toimitusosoite”) toimitusalueella, joka näkyy hyväksymistä koskevassa ilmoituksessa. Sinun on huolehdittava toimitusosoitteesi paikkansapitävyydestä ja ilmoitettava viivytyksettä, jos vastaanottoilmoituksessa tai hyväksymistä koskevassa ilmoituksessa olevat osoitetiedot eivät ole oikeat. Pidätämme oikeuden veloittaa sinua kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka johtuvat toimitusosoitteen muutoksista tilauksesi jälkeen.
6.3
Jos kieltäydyt tuotteiden vastaanottamisesta tai laiminlyöt niiden vastaanottamisen näiden sopimusehtojen mukaisesti, vaaranvastuu tuotteista siirtyy sinulle ja pidätämme oikeuden:

6.3.1
saada välittömästi maksun toimitetuista tuotteista tai palveluista kokonaisuudessaan taikka vaikuttaa toimitukseen tarkoituksenmukaiseksi katsomallamme tavalla tai varastoida tuotteet sinun vastuullasi;

6.3.2
olet velvollinen maksamaan vaadittaessa kaikki tuotteen varastoinnin kustannukset ja toimituksen vastaanottamisesta kieltäytymisestä tai vastaanottamisen epäonnistumisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset;

6.3.3
luovuttaa tuotteet 30 kuluessa sovitusta toimituspäivästä parhaaksi katsomallamme tavalla ja käyttää saadut tuotot sinulta olevien saatavien kuittaamiseen.

6.4
Kuluttajasuojalain pakottavat säännökset huomioon ottaen et ole oikeutettu kieltäytymään tuotteista puutteellisen toimituksen vuoksi. Lisäksi olet puutteellisesta toimituksesta huolimatta velvoitettu maksamaan tuotteista, ellet ilmoita siitä meille kirjallisesti 7 päivän kuluessa laskuun merkityn eräpäivän jälkeen tai tavaran toimituksen jälkeen.
6.5
Jokainen toimitettu tuote muodostaa erillisen sopimuksen. Jos joissakin osissa esiintyy puutteita, se ei oikeuta sopimuskokonaisuudesta kieltäytymiseen eikä peruuttamaan seuraavia osia.
6.6
Jollei näissä sopimusehdoissa toisin määrätä, vaaranvastuu tuotteista siirtyy sinä hetkenä, jolloin tuotteet on toimitettu tai asetettu käyttöösi tai luovutettu vastaanottajan valitseman tavarantoimittajan hallintaan (mikä edellä mainituista tapahtuu ensin).
7.
Toimituksen hylkääminen, vahingot tai virhe kuljetuksessa

7.1
Kun tuotteet on toimitettu, olet vastuussa tuotteiden tarkastamisesta ja siitä, että ne vastaavat sovittua ja ovat täydellisiä. Tuotteet voidaan palauttaa näiden sopimusehtojen tai sivustolla mainittujen palautusperiaatteiden mukaisesti.
7.2
Alla mainitut ehdot eivät rajoita tai syrjäytä, mitä edellä on mainittu tai mitä sovellettavissa palautusperiaatteissa tai soveltuvassa laissa on säädetty palautusoikeudesta.

7.2.1
Emme ole vastuussa, ja et ole oikeutettu hylkäämään tuotteita tai palveluita, paitsi jos:

(a)
Tuotteet ovat kuljetuksen aikana vahingoittuneet, ja siitä on ilmoitettu meille 5 arkipäivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta. (Edellytyksenä on, että tuotteet ovat kuljetettu tai toimitettu meidän toimesta);

(b)
Tuotteissa olevista vioista on ilmoitettu kirjallisesti 30 päivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta. (Edellytyksenä on, ettei vika johdu asiakkaan toimista tai laiminlyönneistä );

(c)
Palveluiden puutteista tai virheistä on ilmoitettu kirjallisesti 5 päivän sisällä puutteen tai virheen ilmaantumisesta. (Edellytyksenä on, ettei vika johdu asiakkaan teoista tai laiminlyönneistä).

7.2.2
Emme vastaa vioista, jotka johtuvat: tuotteiden virheellisestä asentamisesta; tuotteiden käytöstä sopimattomien tai virheellisten muiden tuotteiden kanssa; sinun laiminlyönnistäsi; tuotteiden sopimattomasta käytöstä; tai valmistajan ohjeiden vastaisesta käytöstä.


7.2.3
Toimitusvirheen tai tuotteessa tai palvelussa olevan virheen sattuessa, voimme oman valintamme mukaan:

(a)
korjata virheellisen tai puutteellisen toimituksen (jos tuotetta ei ole toimitettu tai toimitus on puutteellinen) ja/tai

(b)
korjata palvelun virheellisen tai epäonnistuneen suorituksen; ja/tai

(c)
korjata tuotevirhe laissa säädetyn palautusoikeuden mukaisesti:

(i)
Hyvittämällä tai korjaamalla palautettu tuote tai;

(ii)
Hyvittämällä virheellisestä tuotteesta maksettu hinta.


8.
Ohjelmisto

8.1
Jos toimitettu tuote on ohjelmistotuote tai sisältää ohjelmistoja ("Ohjelmisto") , tähän Ohjelmistoon annetaan käyttöoikeus joko meidän tai Ohjelmiston oikeuksien haltijan/omistajan toimesta. Tähän käyttöoikeuteen sovelletaan loppukäyttäjän lisenssiehtoja tai muita lisenssiehtoja (”Lisenssiehdot”), jotka toimitetaan Ohjelmistoon ja/tai tuotteen mukana. Lisäksi:

8.1.1
Ohjelmistoa ei saa kopioida, mukauttaa, muuttaa, kääntää, saattaa käyttöön, levittää, muunnella, purkaa, dekompiloida, takaisinkääntää tai yhdistää minkään toisen ohjelmiston kanssa, paitsi jos (i) se on sallittua ehtojen mukaisesti, tai (ii) sovellettavan lain mukaan sopimusehdoilla ei voida syrjäyttää edellä mainittuja oikeuksia.
8.1.2
Ohjelmistoa, jota on jo käytetty tai jos kyseessä on paketoituna toimitettu ohjelma, jonka pakkaus on avattu tai lisenssisinetti on rikottu, ei voi enää palauttaa näiden ehtojen tai soveltuvan palautusmenettelyn mukaisesti, paitsi jos sovellettavissa Lisenssiehdoissa muuta määrätään.
8.1.3
Ellei Lisenssiehdoissa ole muuta mainittu tai emme ole kirjallisesti muuta ilmoittaneet, Ohjelmisto luovutetaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuusitoumuksia Siihen ei sovelleta mitään laatua, sopivuutta tai tuotekuvauksen paikkansapitävyyttä koskevia ehtoja. Emme anna mitään takuuta ja emme ole vastuussa Ohjelmiston asennuksesta, konfiguroinnista tai virheiden korjaamisesta. Sinua kehotetaan tutustumaan Lisenssiehtoihin mitä tulee oikeuksiisi Ohjelmiston valmistajaa, lisensioijaa tai myyjää kohtaan.
9.
VASTUUNRAJOITUS

9.1
LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, KOKONAISVASTUUMME YKSITTÄISESSÄ TAPAUKSESSA TAI SARJASSA TAPAUKSIA (JOTKA JOHTUVAT HUOLIMATTOMUUDESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI HARHAANJOHTAMISESTA (PAITSI KUN KYSEESSÄ ON PETOS) TAI MUUSTA SELLAISESTA SYYSTÄ) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VOI YLITTÄÄ VIRHEELLISTEN TAI TOIMITTAMATTA JÄÄNEIDEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HINTAA (JOKA LASKETAAN SIITÄ NETTOHINNASTA, MITÄ SINULTA ON LASKUTETTU). VAIKKA SINUA OLISI NEUVOTTU TOISIN, EMME OLE VASTUUSSA:

9.1.1
ERITYISESTÄ, RANGAISTUSLUONTOISESTA, EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA; TAI

9.1.2
SIITÄ, ETTÄ ET OLE VOINUT TEHDÄ TILAUKSIA, TAIKKA MISTÄÄN ANSION- TAI VOITONMENETYKSESTÄ TAIKKA SOPIMUSTEN, TIETOJEN, GOODWILLIN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ.

9.2
ELLEI MUUALLA NÄISSÄ SOPIMUSEHDOISSA OLE TOISIN MAINITTU, KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT TAI MUUT EHDOT SULJETAAN POIS. EMME OLE VASTUUSSA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA OVAT AIHEUTUNEET VIALLISISTA MATERIAALEISTA, PUUTTEELLISESTA TYÖSTÄ TAI MUUSTA VASTAAVASTA RIIPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE MEIDÄN AIHEUTTAMIA (TAIKKA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI MUIDEN EDUSTAJIEN HUOLIMATTOMUUTTA). EDELLÄ MAINITTU EI SOVELLU SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVASSA LAISSA KIELLETÄÄN EDELLÄ MAINITUT VASTUUNRAJOITUKSET TAHALLISESTA RIKKOMUKSESTA TAI TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI MUUSTA ”VIRHEELLISYYDESTÄ”.

9.3
EMME RAJAA VASTUUTAMME (1) YHTIÖN (TAIKKA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI EDUSTAJIEMME) HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVASTA KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA; TAIKKA (2) PETOKSESTA.

SEURAAVAT LISÄEHDOT SOVELTUVAT AINOASTAAN KULUTTAJIIN (JOTKA OSTAVAT TUOTTEITA MUUHUN KUIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSIIN):
9.4
NÄITÄ SOPIMUSEHTOJA EI TULE TULKITA SITEN, ETTÄ NE RAJOITTAVAT MEIDÄN TAI VALMISTAJIEN, LISENSSINANTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN VASTUUTA SINUA KOHTAAN, JOS SINUUN SOVELTUVASSA PAKOTTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ ASIASTA SÄÄDETÄÄN TOISIN.

9.5
NÄMÄ SOPIMUSEHDOT EIVÄT RAJOITA KULUTTAJASUOJALAISSA MÄÄRITELTYJÄ OIKEUKSIASI. VOIT VEDOTA NÄIHIN OIKEUKSIISI HARKINTASI MUKAAN.

10.
Omistuksenpidätysehto

10.1
Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy sinulle vasta sen jälkeen, kun olet maksanut laskun kokonaisuudessaan (sisältäen mahdolliset korot ja muut maksut liittyen tuotteeseen). Ennen kuin laskut on maksettu kokonaisuudessaan, olet velvollinen säilyttämään tuotteita hallinnassasi niin, että ne voidaan identifioida meidän omaisuudeksi, ja että ne pidetään erossa jo maksetuista tuotteista.

10.2
Jos myyt mitään tuotteista (edellyttäen, että sinulla on siihen täysi oikeus sovellettavan lain perusteella), tuotteista saadut myyntitulot on pidettävä erillään meidän lukuumme (tilanteessa, joissa omistusoikeus ei ole siirtynyt sinulle). Meillä on oikeus edellä mainittuihin myyntituloihin niin kauan kuin omistusoikeus on meillä. Samalla sinä sitoudut huolehtimaan siitä, että voimme toteuttaa tämän oikeuden täysimääräisesti. Sitoudut myös siirtämään kaikki oikeutesi vaatimuksiin tuotteiden ostajia vastaan. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tällaisia oikeuksia kolmannelle ilman meidän kirjallista suostumusta

11.
Kolmannen tahon oikeudet

11.1
Vastaat kaikista vastuista, väitteistä ja kustannuksista, joita meille aiheutuu tekemiemme palveluiden tai tuotteisiin liittyvien töiden yhteydessä, jos olemme (tai edustajamme) tehneet tuotteisiin tai palveluihin liittyvän työn sinun yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisesti rikkoen kolmannen tahon oikeuksia.

11.2
Lain sallimissa rajoissa, sekä huomioon ottaen mitä lisenssiehdoissa tai muualla on sanottu, emme ota vastuuta siitä, että tuote tai palvelu loukkaa kolmannen tahon oikeuksia. Jos tuotteet loukkaavat tai niihin mahdollisesti kohdistuu kolmannen tahon patentti-, tekijän-, tietokanta-, rekisteröityjä malli- tavaramerkki- tai muita oikeuksia, tulee sinun tarkistaa tuotteen valmistajan ja/tai lisensoijan/omistajan asiaa koskevat ehdot. Me sitoudumme ainoastaan siirtämään sinulle sellaisen oikeuden, joka meillä on.

12.
Takuu

12.1
Sivustolla esitetyt tuoteselosteet, kuvaukset, piirrokset, yksityiskohdat, mittasuhteet, tiedot suorituskyvystä sekä muu tieto on tarkoitettu antamaan vain yleiskuva tuotteistamme. Emme siis takaa, että tuotteemme vastaavat sivustolla esitettyä. Ostajan oikeudet sekä korvausvastuu määräytyvät valmistajan yksityiskohtaisissa kuvauksissa sekä takuuasiakirjoissa määrätyn perusteella.

12.2
Voit hyödyntää tuotteen valmistajan, lisenssin antajan tai toimittajan takuuta, joiden tiedot käyvät ilmi tuotteen mukana toimitetuista asiakirjoista. (Tuotteen korjaukseen tai sen korvaamiseen toisella tuotteella voi myös soveltua se, mitä on erikseen säädetty palautusoikeudesta.)

12.3
Ellei asiasta ole toisin sovittu, ei sinulla ole korjaus- tai vaihto-oikeutta vialliseen tuotteeseen tai sen osaan, kun:

12.3.1
tuotteita on korjannut tai muuttanut muut kuin valmistaja, me myyjänä tai valtuutettu jälleenmyyjä; ja/tai

12.3.2
viallista tuotetta tai tuotteita ei ole palautettu yhdessä täydellisen kirjallisen oletetun virheen selostuksen kanssa 30 päivän sisällä siitä, kun tuotteet toimitettiin ostajalle; ja/tai

12.3.3
tuotteen viallisuus on (osittain tai kokonaan) seurausta tuotteen huonosta kohtelusta, väärinkäytöstä, säilytyksestä, huoltotoimenpiteestä tai asennuksesta, tai tuotteen käytössä ei ole huomioitu valmistajan tai muita ohjeita, jotka on saatettu tietoosi käyttöön yhdessä toimitettujen tuotteiden kanssa.

13.
Luvat, tulli- sekä vientimuodollisuudet

13.1
Jos tuotteen hankkimiseksi, vastaanottamiseksi, kuljettamiseksi tai käyttämiseksi tarvitaan mitään lisenssejä tai hallituksen tai muun viranomaisen lupia, sinun tulee hankkia tällaiset luvat omalla kustannuksellasi ja tarvittaessa esitettävä tällaiset lisenssit tai luvat meille. Luvan tai lisenssin esittämättä jättäminen ei kuitenkaan oikeuta sinua pidättämään kauppahintaa tai suorittamaan sitä myöhässä. Vastaat meille kaikista luvan tai lisenssin esittämättä jättämisestä aiheuttamista ylimääräisistä kuluista.

13.2
Sinulle lisensioidut tai myydyt tuotteet voivat kuulua toimitusalueen tai muun sellaisen lainkäyttöalueen, jossa tavarat vastaanotetaan tai niitä käytetään, vientivalvontalakien ja -asetusten piiriin. Vastaat siitä, että kyseisiä lakeja noudatetaan ja niitä ei rikota.

13.3
Tietyn arvomäärän ylittävistä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta alueelle tulevista tavaroista voi joutua suorittamaan tullimaksuja (esim. kun kustannukset ylittävät henkilökohtaisen tuontirajan). Tuotteesta voi joutua maksamaan tullimaksuja, tuontimaksuja tai veroja sen saapuessa sinun määräämään päämäärämaahan. Vastaat kaikista tällaisista tulli- ja tuontimaksuista sekä veroista aiheutuvista lisäkustannuksista, sillä meillä ei ole määräysvaltaa niiden suhteen. Sinun tulee ottaa yhteyttä kohdevaltion paikallisiin tulliviranomaisiin saadakseen lisätietoja paikallisista tulleja koskevista määräyksistä.

13.4
Kun teet ostoksen, sinulle saatetaan tarjota mahdollisuus maksaa etukäteen tai olla maksamatta etukäteen kohdemaan mahdollisesti perimiä tuontitariffeja ja tullimaksuja sekä muita toimittajan, välittäjän ja kohdemaan tulliviranomaisten tai toisen osapuolen perimiä kuluja, ennakkomaksuja tai muita vastaavia maksuja ja tariffeja (näistä käytetään yhteisesti nimitystä "tuontimaksut"). Käytämme kaikkia kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä, jotta voimme arvioida (myöhemmin "arvio") tuontimaksujen määrän. Kyseinen arvio voi kuitenkin olla suurempi tai pienempi kuin maksettavien tuontimaksujen todellinen loppusumma. Emme voi millään tavalla vaikuttaa tuontimaksuihin emmekä voi täysin tarkasti arvioida todellisia lopullisia tuontimaksuja. Lisätietoja ostokseesi sovellettavista tarkoista tuontitariffeista ja tullimaksuista saat ottamalla yhteyttä paikallisiin tulliviranomaisiin.

13.4.1
Jos maksat tuontimaksut etukäteen, hyväksyt ja tunnustat, että (a) todelliset tuontimaksut voivat olla ilmoitettua arviota suuremmat tai pienemmät ja että (b) ET joudu maksamaan lisää ETKÄ saa mitään hyvityksiä, mikäli todelliset tuontimaksut eroavat arviosta.
13.4.2
Jos maksat arvion sisältämät tuontimaksut etukäteen, hyväksyt ja tunnustat, että tuotteen lopullisessa kohdemaassa olevalla vastaanottajaosapuolella on lopullinen vastuu ostosten saapumista koskevan ilmoituksen tekemisestä asianmukaisesti asiaankuuluville tulliviranomaisille, sovellettavien tullimaksujen / muiden maksujen / verojen / kulujen maksamisesta ja/tai tuontiin mahdollisesti liittyvien lisävaatimusten täyttämisestä. Ota yhteyttä kyseisen lainkäyttöalueen paikallisiin tulliviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja sovellettavista tullivaatimuksista ja -menettelyistä, velvollisuuksista, maksuista, veroista ja/tai muista kustannuksista, joita voidaan soveltaa tuotteeseen.
13.4.3
Jos et maksa tuontimaksuja etukäteen, hyväksyt ja tunnustat, että (i) todelliset tuontimaksut voivat olla ilmoitettua arviota suuremmat tai pienemmät; (ii) sinä (eikä Digital River, välittäjä, toimittaja tai muu toinen osapuoli) vastaat kaikkien todellisten tuontimaksujen maksamisesta; (iii) jos jokin muu taho kuin sinä joutuu maksamaan puolestasi osan todellisista tuontikustannuksista tai kaikki todelliset tuontikustannukset tulliselvityksen tekemistä varten, maksat (pyydettäessä) kyseiselle taholle sen puolestasi maksamat todelliset tuontimaksut kokonaisuudessaan; ja että (iv) mikäli et maksa tuontimaksuja kohtuullisessa ajassa, alkuperäisten toimitusarvioidemme viivästymisten lisäksi saatat myös joutua vastaamaan tariffeista ja muista maksuista.

14.
Ilmoitukset

14.1
Sopimukseen liittyvän ilmoituksen tai muun tiedotuksen voi tehdä lähettämällä ilmoituksen joko lähetin välityksellä, postiennakolla, faksilla tai sähköpostitse viimeiseen yhden sopimusosapuolen toiselle kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen. Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat tulee myös toimittaa ko. osoitteeseen siten, kun laissa on määrätty. Tällaiset ilmoitukset (oikein osoitettuina), paitsi yllä mainitut kuluttajatilausten peruuttamista koskevat ilmoitukset, katsotaan vastaanotetuiksi:

14.1.1
kun käytetään lähettiä tai muuta henkilökohtaista toimitustapaa, ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi toimituspäivänä ko. osoitteeseen (tai jos tämä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arkipäivänä);

14.1.2
kun käytetään postia, 5 arkipäivää sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty;

14.1.3
kun käytetään faksia, sinä päivänä, jona faksi on lähetetty ja lähettämisestä on saatu lähettämisilmoitus (tai, jos tämä ei ole arkipäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arkipäivänä);

14.1.4
kun käytetään sähköpostia, (i) vastaanottaja on ilmoittanut vastaanottaneensa viestin; (ii) lähettäjä on vastaanottanut automaattisen viestin, jonka mukaan sähköposti on mennyt perille ja se on avattu; tai (iii) 48 tunnin kuluttua lähettämisestä, olettaen, ettei lähettäjä ole saanut ilmoitusta viestinvälityksen epäonnistumisesta.

15.
Henkilötiedot ja yksityisyyden suoja

15.1
Sitoudumme noudattamaan soveltuvaa tietosuojalakia ja olemaan käyttämättä sellaista tietoa, jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa (”Henkilötieto”) muuten kuin Yksityisyyden suojaa koskevissa periaatteissa (”Yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet”) esitetyllä tavalla. Antamalla Henkilötietojasi meidän käyttöön tilausta tehdessäsi, annat samalla suostumuksen näiden Henkilötietojen sellaiseen käsittelyyn, jonka perusteella tilaus voidaan täyttää Yksityisyyden suojaa koskevissa periaatteissa esitettyjä periaatteita noudattaen.

15.2
Tehtyjen tilausten turvallisuudesta:

15.2.1
Suojattu palvelinohjelmistomme salaa kaikki Henkilötiedot, mukaan lukien luotto- sekä pankkikorttinumerot, nimen sekä osoitteen. Tämä tarkoittaa, että ohjelmaan syöttämäsi merkit muunnetaan koodiksi, joka voidaan turvallisesti siirtää Internetin välityksellä.

15.2.2
Jos sinun pankkisi tai luottokorttiyhtiösi vaativat sinulta korvauksia luotto- tai pankkikortin luvattomasta käytöstä, yläraja meidän korvausvastuussamme on aina £ 50 (UK Sterling), olettaen ettei kortin väärinkäyttö ole seurausta sinun (tai sinun luvalla toimivan henkilön) omasta huolimattomuudesta tai petoksesta.

Meidän vastuumme luotto- ja pankkikorttiostoista, jotka on tehty suojattujen palvelimiemme kautta, on aina £ 50 (UK Sterling). Sinun tulee aina myös ilmoittaa luotto- tai pankkikortin luvattomasta käytöstä kortin myöntäneelle taholle sen ilmoittamien kortin katoamista koskevien ilmoitussääntöjen mukaan.

16.
Yleistä

16.1
Sinulla ei ole oikeutta siirtää eikä luovuttaa tai pyrkiä siirtämään tai luovuttamaan näiden sopimusehtojen mukaisia oikeuksiasi.

16.2
Emme vastaa (eikä sitä ole pidettävä meidän sopimusrikkomuksena) vahingoista, kun toimenpiteidemme suorittaminen, estyminen tai myöhästyminen joko suorasti tai epäsuorasti johtuu ylivoimaisesta esteestä (joka voidaan katsoa olevan vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella), joksi katsotaan mm. luonnonmullistukset, sota, kansalaiskapinat, hallitusten toiminta, räjähdys, tuli, tulva, myrsky, onnettomuus, lakko, työsulku, kauppasaarto tai työntekijöiden mellakat, tehtaan tai koneiston hajoaminen, keskeytys energian tai raaka-aineiden saannissa. Tällaisessa tapauksessa voimme myös peruuttaa tilauksesi ja palauttaa jo suoritetut maksut.

16.3
Ostaja tiedostaa, että nämä sopimusehdot korvaavat ja mitätöivät kaikki aiemmat osapuolten väliset niin kirjalliset, suulliset, nimenomaiset kuin epäsuoratkin sopimukset sekä luonnokset. Nämä Sopimusehdot syrjäyttävät kaikki muualla mainitut ehdot tai konkludenttisesti sovellettavaksi tulevat kauppa- tai muut tavat. Kaikki tästä sopimuksesta poikkeavat ehdot suljetaan pois siinä määrin kuin se on lain perusteella mahdollista. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja, ilman ennakkoilmoitusta, siinä määrin kuin se on sopimukseen soveltuvan lain puitteissa mahdollista.

16.4
Jos toinen osapuoli pidättäytyy oikeuksistaan, hyväksyy viivästyksen, tai esimerkiksi myöntää toiselle osapuolelle lisäaikaa, tällaiset myönnytykset eivät vaikuta osapuolen mahdollisuuksiin vedota muihin oikeuksiinsa.

16.5
Minkään tämän sopimuksen ehdon mukaisista oikeuksista luopuminen ei ole pätevä, ellei se ole tehty kirjallisesti ja sitä ei ole allekirjoitettu meidän taholta. Tietyn ehdon rikkomista koskevaa oikeuksista luopumista ei tule tulkita luopumiseksi oikeuksista, jotka liittyvät saman ehdon tulevaan rikkomiseen.

16.6
Jos me tai toimivaltainen tuomioistuin toteamme, että joku näiden sopimusehtojen ehto tai osa on laiton, pätemätön tai siihen ei voi vedota ko. lainkäyttöalueella:

16.6.1
ei tämä vaikuta kyseisiin ehtoihin sellaisilla lainkäyttöalueilla, jossa em. lopputuloksella ei ole merkitystä; ja

16.6.2
sopimukseen soveltuvassa lainkäyttöalueella jäljellejäävät ehdot pysyvät voimassa (niin pitkälle kuin laillisesti mahdollista).

17.
Sovellettava laki ja lainkäyttöalue

17.1
Näiden sopimusehtojen voimassaoloon ja tulkintaan sovelletaan Englannin lakia. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan tuomioistuimessa Lontoossa.

17.2
Mahdollisen riidanratkaisujärjestelyn tai oikeudenkäynnin kielenä on englanti.

17.3
Kohdissa 17.1 ja 17.2 mainitut ehdot eivät sovellu silloin, kun sinä toimit kuluttajan ominaisuudessa. Kuluttajasuhteissa näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lisäksi kohdat 17.1 ja 17.2 eivät sovellu silloin, kun asuinvaltiosi lainsäädäntö vaatii toisen lain ja/tai lainkäyttöjärjestelmän ja/tai kielen soveltamista ja tätä ei voi sopimusteitse sulkea pois.